Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Jalosijoitus Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.2.2021. Viimeisin muutos 2.2.2021.


Rekisterinpitäjä


Jalosijoitus Oy
Purolantie 28, 80260 Joensuu
y-tunnus 2985198-4


Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


Riina-Kaisa Turunen
riinakaisa@jalosijoitus.fi
+35841-4695959


Rekisterin nimi


Jalosijoitus Oy asiakasrekisteri


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön suostumus (vapaaehtoinen ja dokumentoitu). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
on yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai
profilointiin.

Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),
www-sivuston osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset sosiaalisen median palveluissa,
laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu
asiakkaan kanssa.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Evästeiden käyttö


Käytämme evästeitä (cookies), jotta voimme viestiä paremmin ja kohdentaa sekä kehittää
palvelujamme.
Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla
verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee
sivustolla. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista
ja selailluista sivuista. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.
Evästeiden antaman tiedon perusteella voimme tarjota käyttäjälle kohdennettua sisältöä
sekä helpottaa sivujen käyttöä. Verkkosivujemme kävijätiedon analysointiin käytämme
myös Google Analyticsia. Sen avulla voimme seurata sivujemme kävijämääriä. Voimme
kerätä tietoa siitä, millä sivuilla olet vieraillut ja milloin, mitä selainta käytät ja mikä on
tietokoneesi IP-osoite.
Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta tai tiedostoja. Selaimen asetukset voivat estää
evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos
estät evästeiden käytön, niin otathan huomioon, että se saattaa vaikuttaa verkkopalvelun
toiminnallisuuteen.